T: 023-5290350

 
 

Oost ter Hout heeft twee vertrouwenspersonen. De leerlingen/ouders kunnen zich wenden tot mevrouw Wientjens en de heer Geilenkirchen. Zij kunnen helpen of verder verwijzen naar de bevoegde instanties alwaar het traject verder wordt voortgezet. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

vertrouwenspersoon

Ga naar boven

onderlijn